അയർലണ്ടിലെ ബാങ്കുകൾ

യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡത്തിന് സമാനമായ രീതിയിലാണ് അയർലണ്ടിലെ ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണം പോലുള്ള പരമ്പരാഗത കേന്ദ്ര ബാങ്കിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് അയർലണ്ടിന്റെ (സിബിഐ) കൈകളിലാണ്. സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ്

കൂടുതല് വായിക്കുക
അയർലൻഡ് വിസ ആവശ്യകതകൾ

അയർലൻഡ് വിസ ആവശ്യകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

അയർലണ്ടിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യണോ? അതിനായി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിസ ആവശ്യമാണ്. ഒരു അവധിക്കാലം ചെലവഴിക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ് അയർലൻഡ്. എല്ലാ വർഷവും നിരവധി സഞ്ചാരികൾ അയർലൻഡ് സന്ദർശിക്കുന്നു. ക്ലിഫ്സ് ഓഫ് മോഹർ പോലുള്ള പ്രകൃതിയിലെ അത്ഭുതങ്ങൾ വിനോദ സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്നു

കൂടുതല് വായിക്കുക
അഭയം അയർലൻഡ്

അയർലണ്ടിൽ അഭയം തേടണോ? ഇതാ ഒരു ഹ്രസ്വ വിവരണം !!

നിങ്ങൾ അയർലണ്ടിൽ താമസിക്കാൻ പോവുകയാണോ അതോ അയർലണ്ടിൽ അഭയം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? അഭയത്തിനായി അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വഹിക്കേണ്ട ചില രേഖകളുണ്ട്. നിങ്ങൾ അയർലണ്ടിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് അഭയം തേടാം. അയർലൻഡ്

കൂടുതല് വായിക്കുക