സിംഗപ്പൂരിലെ മികച്ച ബാങ്കുകൾ

സിംഗപ്പൂർ ഒരു ബിസിനസ്സ് സൗഹൃദ സർക്കാർ ഉള്ള ഒരു ആഗോള സാമ്പത്തിക കേന്ദ്രമാണ്. അനുകൂലമായ നിയന്ത്രണങ്ങളുടെയും അനുകൂലമായ സ്ഥലത്തിന്റെയും ഫലമായി, സിംഗപ്പൂർ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ ഒരു പ്രധാന സാമ്പത്തിക കേന്ദ്രമായി മാറി. സിംഗപ്പൂരിൽ 200 ലധികം ബാങ്കുകൾ ഉണ്ട്, എ

കൂടുതല് വായിക്കുക

അയർലണ്ടിലെ ബാങ്കുകൾ

യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡത്തിന് സമാനമായ രീതിയിലാണ് അയർലണ്ടിലെ ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണം പോലുള്ള പരമ്പരാഗത കേന്ദ്ര ബാങ്കിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് അയർലണ്ടിന്റെ (സിബിഐ) കൈകളിലാണ്. സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ്

കൂടുതല് വായിക്കുക
ക്ഷാമിൽ ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ തുറക്കാം

ക്ഷാമിൽ ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ തുറക്കാം?

അൽബേനിയയിലെ ക്ഷാമിൽ ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ തുറക്കാം? ഒരു പുതിയ നഗരം/രാജ്യത്ത് ഒരു പുതിയ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ ഒരാൾക്ക് നിരവധി വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടിവരും. അതിനാൽ, നിങ്ങൾ അൽബേനിയയിലേക്ക് മാറുകയും ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ

കൂടുതല് വായിക്കുക

ഇസ്മിർ, തുർക്കിയിലെ ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങൾ

നിങ്ങൾ തുർക്കിയിലാണ് താമസിക്കുന്നതെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ടർക്കിഷ് ബാങ്കുകളിൽ ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയും. ഒരു അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിന്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടർക്കിഷ് കിംലിക് കാർഡ് (ഐഡി) അല്ലെങ്കിൽ റെസിഡൻസി കാർഡ്, വെള്ളം, വൈദ്യുതി, ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ആവശ്യമാണ്

കൂടുതല് വായിക്കുക