,

കാനഡയിലെ അഭയാർത്ഥി സ്പോൺസർഷിപ്പ്

Refugee sponsorship in Canada is a crucial lifeline for those fleeing war, persecution, and violence. The Canadian government has many resettlement programs and a long history of helping refugees.

Some of Canada’s most well-known refugee sponsorship programs include:

The Government-Assisted Refugees (GAR) program;

Blended Visa Office-Referred (BVOR) program;

The Private Sponsorship of Refugees (PSR) program gives Canadian citizens and permanent residents another option for assisting refugees in starting a new life in Canada.

What is refugee sponsorship

Groups of Canadian citizens, such as religious organizations, cultural organizations, or settlement agencies, act as private sponsors.

There are three types of refugees that they may help sponsor:

Groups of Five (G5):

കാനഡയിൽ, groups of five or more well-off citizens work together to pay for and welcome migrants from other countries.

Community Sponsors:

Refugee sponsorship is supported financially and logistically by local groups or companies in the resettlement location.

Sponsorship Agreement Holders (SAHs):

These incorporated organizations manage and permit Constituent Groups (CGs) to sponsor refugees within their jurisdiction with IRCC approval.

Private sponsorship of refugees in Canada

Through the Private Sponsorship of Refugees (PSR) program, private organizations may financially support overseas refugee applicants. The private sponsor of a refugee will last for the duration of your sponsorship, which is often up to a year.

Some of the ways in which you’ll be helping are:

 • Beginning expenditures like adornment and apparel;
 • Recurring bills for things like rent, groceries, and gas on a monthly basis;
 • providing emotional and social assistance to asylum seekers;

For Québec, the method is different. Government-Assisted Refugees (GAR) applicants are screened by Québec authorities. Get Québec program info.

Sponsored refugee Quebec

UNHCR Canada does not choose or change refugee status via resettlement. Other UNHCR offices and resettlement nations like Canada make resettlement decisions.

If you are outside Canada and have questions regarding your case, contact the UNHCR office in your host or asylum country.

ആരാണ് അർഹതയുള്ളത്

The PSR program sponsors refugees and those with refugee-like circumstances, divided into two categories:

 • Convention Refugees Abroad and;
 • Country of Asylum.

Convention refugee

A Convention refugee is someone who:

 • Has a well-founded fear of persecution based on race, religion, nationality, social group, or political opinion.
 • Is outside their countries of nationality.
 • Is seeking resettlement in Canada.
 • Has no other durable solution available.

Country of asylum class

A member of the Country of Asylum class is someone who:

 • Is outside all countries of nationality or habitual residence.
 • Has been affected by civil war, armed conflict, or human rights violations in those countries.
 • Has no other durable solution available.

Eligibility Determination

An officer at an IRCC consulate or embassy conducts interviews with applicants and reviews their supporting materials to determine their eligibility.

To be admitted for resettlement to Canada, refugees have to pass:

 • മെഡിക്കൽ
 • security and;
 • admissibility exams.

The refugees will also be judged on how well they can settle down in Canada. The immigration officer will decide if the refugee has met these requirements:

 • Canadian family or a sponsor.
 • Be able to speak English or French or learn how to do so.
 • The chance to find work and be creative.

When a family applies, all members’ settlement potential is considered. Those identified as urgently needing protection or being vulnerable by the migration officer are not examined for establishment.

How to become a sponsor

Community organizations can sponsor refugees to come to Canada. They must offer emotional and financial support for one year.

The refugee must already have recognized refugee status, proven in the sponsorship application.

Community sponsors may only fund refugees approved by:

 • The UNHCR or;
 • the refugee’s foreign government

ആർക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുക?

Community sponsors fund refugees to Canada, such as:

 • ഓർഗനൈസേഷനുകൾ
 • അസോസിയേഷനുകൾ
 • കമ്പനികൾ

The community sponsor need not be federally or provincially incorporated. Community sponsors must help refugees during the sponsorship. One-year sponsorships are typical.

ചെക്ക്: Private Sponsorship of Refugees Program

Refugee Sponsorship in Canada

അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധം

Before you apply, check the അപ്ലിക്കേഷൻ പാക്കേജ്.

To become a community sponsor, you must complete the following three steps:

Choose to sponsor a particular refugee or a visa office-referred refugee.

Community Sponsors may support a refugee or refugee family overseas, such as:

 • Friend;
 • Family members in the community;
 • Refugee recognized by a foreign contact.

This is called “sponsor-referred refugee.”

Refugees referred by sponsors must meet Canadian resettlement standards. You and the refugee apply. After that, an overseas officer determines the eligibility of the application.

Sometimes, you may request a “visa office-referred refugee.”

To sponsor a refugee who has been suggested to you by a visa office, you may use either:

For an international IRCC office to request a profile of a refugee, they have referred email to:

Resettlement Operations Centre in Ottawa (ROC-O)

If your group is interested in sponsoring a regular VOR refugee, you could inform:

The ROC-O will provide all the details you need to complete the Sponsorship Application.

ആപ്ലിക്കേഷൻ പാക്കേജ്

Everything you need to apply is in this bundle: the application guidance and the forms.

Download and print the application kit.

ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്:

Fill out these forms:

 • Community Sponsor (CS) [IMM 5663].
 • Sponsor Assessment [IMM 5492].
 • സാമ്പത്തിക പ്രൊഫൈൽ [IMM 5373B].

പകരമായി:

Use a representative (IMM 5476) (PDF, 648.31 KB)

You must fill out this form to;

 • Help sponsored refugees apply or
 • Authorize a third-party പ്രതിനിധി to represent you with IRCC and CBSA and provide application counsel. The use of a representative is optional.

നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ അയയ്ക്കുക

ചെക്ക്:

Your incomplete application will be rejected. It will be returned to the submitter.

After that, send all needed documentation to:

Resettlement Operations Centre in Ottawa (ROC-O)
365 Laurier Avenue West
ഒട്ടാവ, ഒന്റാറിയോ
K1A 1L1

Your entire postal address must be provided.

അപേക്ഷ status checks are your responsibility.


അവലംബം:

UNHCR Canada

Private sponsorship of refugee program, Government of Canada.

Private Sponsorship Pathways, UNHCR

ഫോട്ടോ എടുത്തത് Priscilla Du Preez 🇨🇦 on Unsplash

അഭിപ്രായങ്ങള്

എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗപ്രദമായ എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശങ്ങളോ അനുഭവങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഭിപ്രായം ഇടുക.
നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ പൊതുവായി ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

ഞങ്ങൾ ഒരു സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരുടെ സംഘം, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കമന്റുകൾക്ക് വളരെ അപൂർവമായേ മറുപടി നൽകുന്നുള്ളൂ.

ദയവായി ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സഹായം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *